Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1


Evanjelium podľa Matúša, 28. kapitola

1 Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.

Evanjelium podľa Marka, 16. kapitola

2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu

Evanjelium podľa Lukáša, 24. kapitola

1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.

Evanjelium podľa Jána, 20. kapitola

1 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený.