Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Štvrtok 18. 07. 2024

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období


Kniha proroka Izaiáša - Iz 26, 7-9. 12. 16-19Chodník spravodlivého je priamy; ty vyrovnávaš cestu spravodlivého. Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane, tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše.
Moja duša túži po tebe za noci, môj duch ťa hľadá v mojom srdci. Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti. Pane, ty nám daruješ pokoj; veď všetky naše diela si nám ty urobil.
Pane, v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď si ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí v bolestiach, takí sme boli aj my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a porodili sme vietor. Nepriviedli sme na zem spásu a nenarodili sa obyvatelia zeme.
Tvoji mŕtvi ožijú, vstanú z mŕtvych moji povraždení. Prebuďte sa a plesajte vy, čo bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem vydá na svetlo svojich zomrelých.

Žalm - Ž 102, 13-14b+15. 16-18. 19-21


R: Pán z nebies pozerá na našu zem.

Ty, Pane, trváš večne *
a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie.
Vstaň a zľutuj sa nad Sionom, *
lebo už je čas, aby si sa nad ním zľutoval.
veď tvoji služobníci milujú jeho kamene *
a ľútostia nad jeho troskami. R.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.

Evanjelium podľa Matúša - Mt 11, 28-30


Alelujový verš: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.


Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.