Liturgický kalendár - čítania zo Starého zákona
a evanjelium na dnes

Sobota 27. 11. 2021

Sobota 34. týždňa v Cezročnom období


Kniha proroka Daniela - Dan 7, 15-27


Môj duch sa chvel hrôzou. Ja, Daniel, som sa triasol a videnia, čo prešli mojou hlavou, ma vydesili. Pristúpil som k jednému z tých, čo tam stáli, a požiadal som ho, aby mi povedal pravdu o tom všetkom. On mi odpovedal a vyložil mi zmysel rečí: „Tieto štyri veľké zvieratá značia, že zo zeme povstanú štyria králi. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyššieho Boha a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.“
Potom som chcel mať istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo také odlišné od ostatných a veľmi hrozné; zuby malo zo železa a pazúry z bronzu, žralo a drúzgalo všetko, a čo ostalo, šliapalo nohami; aj o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, i o tom zvláštnom, čo vyrástol, a vypadli pred ním tri rohy: o rohu, ktorý mal oči a ústa, čo hovoril spupné reči a bol väčší ako ostatné.
Pozeral som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a víťazil nad nimi, až prišiel Starec a prisúdil právo svätým Najvyššieho; prišiel čas a kráľovstvo dostali svätí.
Potom hovoril: „Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi. Bude väčšie než všetky ostatné kráľovstvá; pohltí celú zem, pošliape ju a rozdrúzga.
A desať rohov znamená, že kráľovstvo bude mať desať kráľov. Po nich povstane ďalší kráľ, bude mocnejší ako predošlí a troch kráľov zosadí. Bude hovoriť proti Najvyššiemu a trápiť bude svätých Najvyššieho. Bude si myslieť, že môže meniť časy a zákon a oni budú vydaní do jeho ruky na rok, dva roky a pol roka.
Ale potom zasadne súd a odníme mu moc a dokonale ho potlačí a zničí. Vláda, moc a sláva všetkých kráľovstiev pod nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné, jemu budú slúžiť všetci králi a budú ho poslúchať.“

Žalm - Dan 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87


R: Chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Velebte Pána, synovia človeka; * R.
Veleb Pána, Izrael; * R.
Velebte Pána, vy, jeho kňazi; * R.
Velebte Pána, jeho služobníci; * R.
Velebte Pána, duchovia a duše spravodlivých; * R.
Velebte Pána, svätí a pokorní srdcom; * R.

Evanjelium podľa Lukáša - Lk 21, 34-36


Alelujový verš: Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“


Liturgické čítania sú použité z webu: lc.kbs.sk.