Listovať vo Svätom Písme

Evanjelium podľa Marka - kapitola 16


1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.

2 V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu

3 a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?"

4 Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.

5 Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli.

6 On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.

7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: "Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal."

8 Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.

10 Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali.

11 Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek.

13 Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

15 A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

17 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi,

18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."

19 Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.