Ročný plán čítania Biblie

Dnes je 04. 03. 2021


Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Meniny má: Kazimír

Čítanie na dnes (63. deň):

Lv 11,1-12,9


Mk 12,13-27


13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov, aby ho podchytili v reči.

14 Tí prišli a povedali mu: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho, nehľadíš na osobu človeka, ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Máme platiť, či nemáme?"

15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: "Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň pozriem!"

16 A oni priniesli. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Oni mu odpovedali: "Cisárov."

17 A Ježiš im povedal: "Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu." I obdivovali ho.

18 Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho:

19 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

20 Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka.

21 Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí.

22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena.

23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku."

24 Ježiš im povedal: "Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?

25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi.

26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: "Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba"?

27 A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite."

Ž 30,1-7


1 Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.

2 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

3 Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

4 Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

5 Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

6 Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si: "Už nikdy sa nezakolíšem:"