Pomocník pre vyhľadávanie

Pokyny pre zadávanie súradníc


Generovanie veršov pomocou zadaných súradníc používa nasledovné znaky a pravidlá:

SKRATKU KNIHY (výber knihy Svätého Písma)

príklad: Gn
vygeneruje knihu Genezis
(poznámka: použité sú skratky kníh ako sú uvedené v Písme)

ČIARKU , (oddeľuje kapitolu od veršov)

príklad: Gn 1,5
vygeneruje z knihy Genezis prvú kapitolu piaty verš

POMLČKU - (vyjadruje verše alebo kapitoly idúce za sebou)

príklad: Gn 1,5-8
vygeneruje z knihy Genezis prvú kapitolu verše od piateho po ôsmy

príklad: Gn 1-8
vygeneruje z knihy Genezis prvú až ôsmu kapitolu

príklad: Gn 1,5-3,4
vygeneruje z knihy Genezis všetky verše od piateho verša prvej kapitoly až po štvrtý verš tretej kapitoly

BODKU . (oddeľuje jednotlivé verše alebo kapitoly)

príklad: Gn 1,3.5.8
vygeneruje z knihy Genezis prvú kapitolu tretí, piaty a ôsmy verš

príklad: Gn 1.5.8
vygeneruje z knihy Genezis prvú, piatu a ôsmu kapitolu

BODKOČIARKU ; (oddeľuje knihy alebo kapitoly)

príklad: Gn 1,5;2,1
vygeneruje z knihy Genezis prvú kapitolu piaty verš a druhú kapitolu prvý verš

príklad: Ex 1,5; Prís 3,4
vygeneruje z knihy Exodus prvú kapitolu piaty verš a z knihy Prísloví tretiu kapitolu štvrtý verš

Pokyny pre vyhľadávanie


Vyhľadávanie na stránke www.svatepismo.sk vám umožňuje nájsť v texte Biblie verše podľa vami zadanej požiadavky pomocou nasledovných možností vyhľadávania:

podľa PRESNEJ FRÁZY (použitím úvodzoviek)

príklad: "všetkých svojich slovách"
vyhľadá v texte všetky verše, ktoré obsahujú frázu v úvodzovkách, napr. verš: Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

podľa KONKRÉTNEHO SLOVA

príklad: svätý
vyhľadá v texte všetky verše, v ktorých sa nachádza slovo svätý

podľa KOREŇA SLOVA (použitím hviezdičky)

príklad: *prav
vyhľadá v texte všetky verše, ktoré obsahujú slová, ktoré končia na prav, napr.: naprav, oprav, nedoprav,...

príklad: prav*
vyhľadá v texte všetky verše, ktoré obsahujú slová začínajúce na prav, napr.: pravda, pravdivý, pravdovravný...

príklad: *prav*
vyhľadá v texte všetky verše, ktoré obsahujú slová obsahujúce prav, napr.: nenapraviteľný, nepravdivý, ...

podľa VIACERÝCH SLOV (použitím medzery)

príklad: svätý verný
vyhľadá v texte všetky verše, v ktorých sa nachádza slovo svätý alebo slovo verný

podľa VIACERÝCH SLOV (použitím znaku +)

príklad: svätý+verný
vyhľadá v texte všetky verše, v ktorých sa nachádza slovo svätý a zároveň slovo verný

podľa VIACERÝCH SLOV (použitím znaku -)

príklad: svätý-verný
vyhľadá v texte všetky verše, v ktorých sa nachádza slovo svätý a nenachádza slovo verný.

podľa VIACERÝCH SLOV (použitím znakov + a aj znakov -)

príklad: svätý+pravdivý-verný-*hľadí
vyhľadá v texte všetky verše, ktoré obsahujú slovo svätý a aj slovo pravdivý a zároveň neobsahujú slová verný alebo *hľadí
(poznámka: zadané slová môžu obsahovať hviezdičku, ako znak koreňa slova)