Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 9,35-38; 10,1.5-8


Evanjelium podľa Matúša, 9. kapitola

35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

36 Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera.

37 Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."

Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola

1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte;

6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

7 Choďte a hlásajte: "Priblížilo sa nebeské kráľovstvo."

8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.