Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Ex 25, 16; 40, 1-2


Kniha Exodus, 25. kapitola

16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

Kniha Exodus, 40. kapitola

1 Potom Pán povedal Mojžišovi:

2 "V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia!