Listovať vo Svätom Písme

Exodus - kapitola 25


1 Tu Pán hovoril Mojžišovi:

2 "Povedz Izraelitom, aby vyberali pre mňa dary. Od každého, kto dá dobrovoľne vyberte dar pre mňa!

3 Takéto dary máte od nich prijať: Zlato, striebro a meď,

4 belasý a červený purpur, karmazín, jemné plátno a kozie súkno,

5 baranie kože, tachášové kože, akáciové drevo,

6 olej do lampy, voňavky do oleja na pomazanie a do voňavého kadidla,

7 ónyxové kamene a iné drahokamy na vyloženie efódu a náprsníka.

8 Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich.

9 Celkom podľa toho, čo ti teraz ukážem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru všetkého jeho náradia to vyhotovíte!

10 Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú.

11 Obiješ ju rýdzim zlatom; zvnútra i zvonku ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec.

12 Uleješ pre ňu štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a dva krúžky na druhú stranu.

13 Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva a obiješ ich zlatom.

14 Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy, aby sa na nich archa nosila.

15 Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vytiahnuť.

16 Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

17 Urobíš aj vrchnák (zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký.

18 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice;

19 jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch urobíš cherubov.

20 Cherubi nech majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na zľutovnicu.

21 Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám.

22 Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.

23 Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha lakťa vysoký.

24 Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý veniec.

25 Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola urobíš zlatý veniec.

26 Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na štyroch rohoch, pri každej nohe jeden.

27 Krúžky budú hneď pri ráme na zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť.

28 Tyče vyhotovíš z akáciového dreva a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť.

29 Spravíš k nemu aj misy, misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš ich z čistého zlata.

30 Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

31 Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety.

32 Z jeho bokov bude vychádzať šesť ramien: tri ramená svietnika z jedného boku a tri ramená svietnika z druhého boku.

33 Na každom ramene budú tri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom. Tak to bude na všetkých šiestich ramenách, čo vychádzajú zo svietnika.

34 Na samom svietniku budú štyri kvetné kalíšky mandľovníkovej podoby s hlavičkou a kvetom,

35 a to tak, že hlavička bude pod dvoma ramenami, ktoré z neho vychádzajú, potom hlavička pod ďalšími dvoma ramenami a opäť hlavička pod dvoma ramenami. Teda pod šiestimi ramenami, ktoré vychádzajú zo svietnika.

36 Hlavičky a ramená budú z neho vychádzať a všetko bude kované z jedného kusa rýdzeho zlata.

37 Vyhotovíš aj sedem lámp a nasadíš ich na svietnik, aby osvetľovali priestor, čo je pred ním.

38 Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata.

39 Spotrebuješ na to hrivnu zlata, vrátane všetkého jeho príslušenstva.

40 A hľaď, aby si to urobil podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.