SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.
  Pridaj záložku 2 Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.
  Pridaj záložku 3 Dám znamenia na nebi i na zemi krv, oheň a kúrňavu s dymom.
  Pridaj záložku 4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň.
  Pridaj záložku 5 A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.
  Pridaj záložku 1 Lebo, hľa, tých dňoch a v tom čase, keď obrátim osud Júdu a Jeruzalema,
  Pridaj záložku 2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Jozafatského údolia a budem sa tam s nimi pravotiť pre môj ľud a moje dedičstvo, Izrael, ktorý rozhádzali medzi národy, rozkúskovali moju krajinu,
  Pridaj záložku 3 o môj ľud hádzali žreb chlapca dali za pobehlicu a dievča predali za víno, čo vypili.
  Pridaj záložku 4 A čo ste aj vy pre mňa, Týrus a Sidon a celý obvod Filištíncov? Idete sa mi pomstiť? Ak sa mi chcete pomstiť, veľmi rýchlo obrátim vašu pomstu na vašu hlavu.
  Pridaj záložku 5 Veď ste zobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie skvosty zaniesli do svojich chrámov.
  Pridaj záložku 6 Synov Júdu a synov Jeruzalema ste predali Grékom, aby ste ich odstránili z ich vlasti.
  Pridaj záložku 7 Hľa, ja ich vzbudím z miesta, kde ste ich predali, a váš čin zvrátim na vašu hlavu.
  Pridaj záložku 8 Vašich synov a vaše dcéry predám prostredníctvom Júdovcov; oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo hovoril Pán.
  Pridaj záložku 9 Volajte toto medzi národmi, vyhláste vojnu, vzbuďte všetkých hrdinov, nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci!
  Pridaj záložku 10 Prekujte si pluhy na meče a viničné nože na kopije, slaboch nech povie: "Som hrdina!"
  Pridaj záložku 11 Ponáhľajte sa a poďte, všetky národy z okolia, a zhromaždite sa! Priveď ta, Pane, svojich hrdinov!
  Pridaj záložku 12 Nech sa vzbudia a nech vystúpia národy do Jozafatského údolia, lebo tam si zasadnem súdiť všetky okolité národy.
  Pridaj záložku 13 Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte, šliapte, lebo lis je plný, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký."
  Pridaj záložku 14 Zástup za zástupom v Údolí rozsudku, lebo blízo je Pánov deň v Údolí rozsudku.
  Pridaj záložku 15 Slnko a mesiac očernejú a hviezdy stiahnu svoj lesk.
  Pridaj záložku 16 A Pán bude volať zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas; a otrasú sa nebesá i zem. Pán je však útočišťom svojho ľudu a pevnosťou synov Izraela.
  Pridaj záložku 17 I poznáte, že ja som Pán, váš Boh, čo bývam na svojom svätom vrchu, na Sione. Jeruzalem bude svätý a cudzinci viac cezeň neprejdú.
  Pridaj záložku 18 V ten deň budú vrchy kvapkať mušt, z kopcov bude vytekať mlieko, zo všetkých žriediel Júdu bude vyvierať voda a z Pánovho domu bude prúdiť prameň a zavlažovať bude Dolinu agátov.
  Pridaj záložku 19 Egypt bude pustatinou a Edom bude pustou stepou pre násilie proti synom Júdu, ktorí vylievali nevinnú krv v ich krajine.
  Pridaj záložku 20 Júda bude trvať naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.
  Pridaj záložku 21 Pomstím ich nepomstenú krv. Pán býva na Sione.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky