Listovať vo Svätom Písme

Kniha proroka Joela - kapitola 3


1 Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.

2 Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

3 Dám znamenia na nebi i na zemi krv, oheň a kúrňavu s dymom.

4 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň.

5 A každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán.