Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 2Kor 5,17; Gal 6,15


Druhý list Korinťanom, 5. kapitola

17 Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.

List Galaťanom, 6. kapitola

15 Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie.