Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: 1 Kor 13,12; 2 Kor 5,6-8


Prvý list Korinťanom, 13. kapitola

12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

Druhý list Korinťanom, 5. kapitola

6 Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána;

7 lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.

8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.