Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Sk 7,44-8,3


Skutky apoštolov, 7. kapitola

44 Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy, ako im nariadil ten, čo povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.

45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, až do dní Dávida.

46 On našiel milosť u Boha a prosil, aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu.

47 Ale až Šalamún mu postavil dom.

48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch, zhotovených rukou,ako hovorí prorok:

49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku?

50 A neurobila moja ruka toto všetko?"

51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia.

52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi;

53 Vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho."

54 Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.

55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha

56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha."

57 Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli.

58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.

59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."

60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane, nezapočítaj im tento hriech." A len čo to povedal, zomrel.

Skutky apoštolov, 8. kapitola

1 Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie.

2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali.

3 Ale Šavol ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia.