Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Prís 16,28-17,4


Kniha prísloví, 16. kapitola

28 Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.

29 Ukrutník (sa usiluje) zviesť svojho blížneho a viesť ho cestou nedobrou.

30 (Keď niekto) prižmuruje oči, snuje zlo, (keď si niekto) hryzie pery, (už) zlo dokonal.

31 Šediny sú ozdobnou korunou, (no táto koruna) sa nadobúda čestnou púťou (života).

32 Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.

33 Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie (býva) od Pána.

Kniha prísloví, 17. kapitola

1 Lepší je (krajec) chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mäsom obetným nabitý a pri tom svár.

2 Rozumný sluha vyšvihne sa nad (Pánovho) syna naničhodného a s jeho bratmi si podelí dedičstvo.

3 Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, srdcia však skúša Pán.

4 Ničomník striehne (na výpoveď) perí ničomných (a) luhár dopriava sluchu záškodnému jazyku.