Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Gal 4,21-5,6


List Galaťanom, 4. kapitola

21 Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon?

22 Veď je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej.

23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.

24 To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar.

25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve.

26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.

27 Veď je napísané: "Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykríkni ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža."

28 Vy, bratia, ste deťmi prisľúbenia ako Izák.

29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz.

30 Čo však hovorí Písmo? "Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej."

31 A tak, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.

List Galaťanom, 5. kapitola

1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.

3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon.

4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.

5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti.

6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.