Listovať vo Svätom Písme

List Galaťanom - kapitola 5


1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

2 Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.

3 A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon.

4 Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.

5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti.

6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

7 Dobre ste bežali. Kto vás zadržal, aby ste odporovali pravde?

8 Toto navádzanie nie je od toho, ktorý vás volá.

9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto.

10 Ja vám dôverujem v Pánovi, že nebudete nijako ináč zmýšľať. Ale ten, čo vás mätie, odnesie si trest, nech je to ktokoľvek.

11 Ak ja, bratia, ešte stále ohlasujem obriezku, prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža.

12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí, čo vás mätú!

13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!

14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!"

15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete, dajte si pozor, aby ste sa navzájom neponičili.

16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.

17 Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

18 Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom.

19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť,

20 modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly,

21 závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.

22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť,

23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.

25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.