SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
  Pridaj záložku 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov,
  Pridaj záložku 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
  Pridaj záložku 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona,
  Pridaj záložku 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho
  Pridaj záložku 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy.
  Pridaj záložku 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu,
  Pridaj záložku 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša.
  Pridaj záložku 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša.
  Pridaj záložku 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša,
  Pridaj záložku 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
  Pridaj záložku 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela,
  Pridaj záložku 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora.
  Pridaj záložku 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda.
  Pridaj záložku 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba.
  Pridaj záložku 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
  Pridaj záložku 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky