SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: "Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby!"
  Pridaj záložku 2 Ježiš mu vravel: "Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."
  Pridaj záložku 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej:
  Pridaj záložku 4 "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť."
  Pridaj záložku 5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
  Pridaj záložku 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "To som ja." A mnohých zvedú.
  Pridaj záložku 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.
  Pridaj záložku 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.
  Pridaj záložku 9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.
  Pridaj záložku 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom.
  Pridaj záložku 11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.
  Pridaj záložku 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.
  Pridaj záložku 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
  Pridaj záložku 14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť - kto číta, nech pochopí -, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr;
  Pridaj záložku 15 kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ,
  Pridaj záložku 16 a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek.
  Pridaj záložku 17 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!
  Pridaj záložku 18 Modlite sa, aby to neprišlo v zime,
  Pridaj záložku 19 lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.
  Pridaj záložku 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.
  Pridaj záložku 21 Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je," neverte.
  Pridaj záložku 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
  Pridaj záložku 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.
  Pridaj záložku 24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas,
  Pridaj záložku 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
  Pridaj záložku 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.
  Pridaj záložku 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.
  Pridaj záložku 28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.
  Pridaj záložku 29 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.
  Pridaj záložku 30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
  Pridaj záložku 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
  Pridaj záložku 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.
  Pridaj záložku 33 Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas.
  Pridaj záložku 34 Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.
  Pridaj záložku 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno.
  Pridaj záložku 36 Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!
  Pridaj záložku 37 A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!"

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky