SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
  Pridaj záložku 2 Ono bolo na počiatku u Boha.
  Pridaj záložku 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
  Pridaj záložku 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
  Pridaj záložku 5 A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.
  Pridaj záložku 6 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.
  Pridaj záložku 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.
  Pridaj záložku 8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
  Pridaj záložku 9 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.
  Pridaj záložku 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.
  Pridaj záložku 11 Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.
  Pridaj záložku 12 Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,
  Pridaj záložku 13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha.
  Pridaj záložku 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
  Pridaj záložku 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: "Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja."
  Pridaj záložku 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.
  Pridaj záložku 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
  Pridaj záložku 18 Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky