SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 Keď Pán chcel Eliáša vziať vo víchrici do neba, išiel Eliáš a Elizeus z Galgaly.
  Pridaj záložku 2 Tu Eliáš povedal Elizeovi: "Ostaň tu, lebo ma Pán poslal až do Betelu!" Ale Elizeus odpovedal: "Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!" Išli teda do Betelu.
  Pridaj záložku 3 Vtedy vyšli prorockí synovia, ktorí boli v Beteli, k Elizeovi a pýtali sa ho: "Či vieš, že Pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?" Odpovedal: "Aj ja to viem. Buďte ticho!"
  Pridaj záložku 4 Potom mu Eliáš povedal: "Elizeus, ostaň tu, lebo Pán ma poslal až do Jericha!" Odpovedal: "Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!" Išli teda do Jericha.
  Pridaj záložku 5 I priblížili sa synovia prorokov, ktorí boli v Jerichu, k Elizeovi a pýtali sa ho: "Či vieš, že Pán vezme dnes tvojho pána ponad tvoju hlavu?" Odpovedal: "Aj ja to viem. Buďte ticho!"
  Pridaj záložku 6 Potom mu Eliáš povedal: "Ostaň tu, lebo Pán ma poslal k Jordánu!" Odpovedal: "Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!" Išli teda obaja.
  Pridaj záložku 7 Ale išli aj päťdesiati mužovia z prorockých synov. Oni sa postavili obďaleč stranou, tí dvaja však stáli pri Jordáne.
  Pridaj záložku 8 Vtom vzal Eliáš svoj plášť, zvinul ho, udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu.
  Pridaj záložku 9 Keď prešli, Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť, prv ako budem od teba vzatý!" Elizeus odpovedal: "Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!"
  Pridaj záložku 10 Odpovedal: "Ťažkú vec si žiadaš. Ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, stane sa ti to, ak nie, nestane sa."
  Pridaj záložku 11 A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.
  Pridaj záložku 12 Keď to Elizeus videl, zvolal: "Otče môj, otče môj! Voz Izraela a jeho pohonič!" A viac ho nevidel. Nato si chytil odev a roztrhol si ho na dva kusy. -
  Pridaj záložku 13 Potom zdvihol Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, vrátil sa a zastal pri brehu Jordána.
  Pridaj záložku 14 Vzal Eliášov plášť, ktorý z neho spadol, udrel vodu a povedal: "Kde je Pán, Eliášov Boh, teraz?" A keď udrel vodu, rozdelila sa na dve strany a Elizeus prešiel.
  Pridaj záložku 15 Keď to videli prorockí synovia, ktorí boli oproti Jerichu, hovorili: "Eliášov duch spočinul na Elizeovi." Išli mu v ústrety a uklonili sa mu až po zem.
  Pridaj záložku 16 A hovorili mu: "Hľa, medzi tvojimi sluhami je päťdesiat mocných mužov; oni pôjdu a pohľadajú tvojho pána. Pánov duch ho mohol uniesť a zloží ho na niektorom vrchu alebo v niektorej doline." On povedal: "Neposielajte!"
  Pridaj záložku 17 Keď však až do zunovania naliehali naň, povedal: "Pošlite!" Poslali teda päťdesiat mužov, ktorí ho tri dni hľadali, ale nenašli ho.
  Pridaj záložku 18 Keď sa vrátili k nemu - býval v Jerichu -, povedal im: "Či som vám nehovoril: Nechoďte!?"
  Pridaj záložku 19 Obyvatelia mesta vraveli Elizeovi: "V tomto meste sa dobre býva, ako aj náš pán vidí, ale voda je zlá a pôda neúrodná."
  Pridaj záložku 20 Odpovedal: "Doneste mi novú nádobu a dajte do nej soli!" Doniesli mu to,
  Pridaj záložku 21 vyšiel k vodnému prameňu, vysypal do neho soľ a povedal: "Toto hovorí Pán: Uzdravil som túto vodu a už z nej nebude vychádzať smrť ani neúrodnosť!"
  Pridaj záložku 22 Takto voda ozdravela až po dnešný deň podľa Elizeovho slova, ktoré povedal.
  Pridaj záložku 23 Odtiaľ išiel hore do Betelu. Ako šiel hore cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: "Hore sa, plešivec, hore sa, plešivec!"
  Pridaj záložku 24 Nato sa obrátil a keď ich uvidel, preklial ich v Pánovom mene. Vtom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov.
  Pridaj záložku 25 Odtiaľ išiel na vrch Karmel a stadiaľ sa vrátil do Samárie.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky