SvatePismo.sk
Obsah
 • Úvod
 • Listovať
 • Hľadať
 • Plán čítania Biblie
 • Liturgické čítania
 • Záložky
 • Pomocník
 • Napíšte nám
 • Prihlásenie
 • Registrácia
 • Vyhľadávanie*


  Aké sú možnosti vyhľadávania?
  Zadajte súradnice*


  Ako zadávať súradnice?
  *Zadajte súradnice podľa vzoru napr. Gn 1,11-15;2,5.8
  Pridaj záložku 1 V tie dni stiahli Filištínci svoje vojská do vojny. Išli bojovať proti Izraelitom. Vtedy Achis povedal Dávidovi: "Ber na vedomie, že pôjdeš so mnou do tábora, aj tvoje mužstvo."
  Pridaj záložku 2 Dávid odpovedal Achisovi: "Teraz sa dozvieš, čo urobí tvoj sluha." Achis povedal Dávidovi: "Preto ťa ustanovujem za svojho telesného strážcu."
  Pridaj záložku 3 Samuel zomrel. Oplakával ho celý Izrael a pochovali ho v jeho meste, v Ráme. Šaul však odstránil z krajiny vyvolávačov duchov mŕtvych a veštcov.
  Pridaj záložku 4 Filištínci sa zhromaždili, prišli do Sunamu a tam sa utáborili. Šaul zhromaždil celý Izrael a táborili v Gelboe.
  Pridaj záložku 5 Keď Šaul videl tábor Filištíncov, bál sa a srdce sa mu veľmi chvelo.
  Pridaj záložku 6 Šaul sa dopytoval Pána, ale Pán mu neodpovedal ani vo sne, ani pomocou urim, ani prostredníctvom prorokov.
  Pridaj záložku 7 Nato Šaul povedal svojim sluhom: "Pohľadajte mi nejakú ženu, ktorá vyvoláva duchov, pôjdem k nej a jej sa budem dopytovať." Jeho sluhovia mu odpovedali: "Hľa, v Endore je žena, ktorá vyvoláva duchov!"
  Pridaj záložku 8 Nato sa Šaul prestrojil, obliekol si iné šaty a išiel ta s dvoma mužmi. K žene prišli v noci. I povedal: "Vešti mi pomocou ducha a vyvolaj mi, koho ti poviem!"
  Pridaj záložku 9 Žena mu odpovedala: "Však ty vieš, čo urobil Šaul. Že vyhubil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Nuž prečo mi staviaš osídlo a chceš ma pripraviť o život?"
  Pridaj záložku 10 Ale Šaul sa jej zaprisahal na Pána: "Ako žije Pán, nezastihne ťa pre túto vec nijaký trest."
  Pridaj záložku 11 Žena sa ho opýtala: "Koho ti mám vyvolať?" Odpovedal: "Samuela mi vyvolaj!"
  Pridaj záložku 12 Len čo však žena uvidela Samuela, hlasno vykríkla a povedala Šaulovi: "Prečo si ma podviedol? Veď ty si Šaul!".
  Pridaj záložku 13 Kráľ jej povedal: "Neboj sa! Čo vidíš?" Žena odpovedala Šaulovi: "Ducha vidím vystupovať zo zeme."
  Pridaj záložku 14 Hovoril jej: "Ako vyzerá?" Odpovedala: "Vystupuje starý muž, je zahalený do plášťa." Vtedy poznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa.
  Pridaj záložku 15 Samuel hovoril Šaulovi: "Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?" Šaul odpovedal: "Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť."
  Pridaj záložku 16 Samuel odpovedal: "A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom?
  Pridaj záložku 17 Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa: Pán ti vytrhol z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi,
  Pridaj záložku 18 lebo si nepočúval Pánov hlas a nesplnil si jeho hnev na Amalekitoch; preto sa stala tá vec, čo ti dnes urobil Pán.
  Pridaj záložku 19 A Pán vydá s tebou aj Izraelitov do ruky Filištíncov. Ty a tvoji synovia budete zajtra so mnou, tábor Izraelitov tiež vydá do ruky Filištíncov."
  Pridaj záložku 20 Šaul padol hneď celou postavou na zem a veľmi sa bál pre Samuelove slová. Aj tak nemal v sebe sily, lebo celý deň a celú noc nič nejedol.
  Pridaj záložku 21 Vtom žena pristúpila k Šaulovi a videla, že je veľmi vydesený. I povedala mu: "Vidíš, tvoja služobnica počúvala na tvoj hlas. Život som si vystavila nebezpečenstvu a uposlúchla som tvoje slová, ktoré si mi povedal.
  Pridaj záložku 22 Nuž vypočuj teraz ty hlas svojej služobnice! Predložím ti smidku chleba, jedz, aby si mal silu, keď sa vydáš na cestu."
  Pridaj záložku 23 Ale odmietol a povedal: "Nebudem jesť!" Len keď naliehali naň jeho sluhovia aj žena, poslúchol na ich slová, vstal zo zeme a sadol si na lôžko.
  Pridaj záložku 24 Žena mala doma kŕmené teliatko, rýchlo ho zabila, potom vzala múku, zamiesila ju a upiekla z nej nekvasený chlieb.
  Pridaj záložku 25 Položila to pred Šaula a jeho sluhov a oni jedli. Potom vstali a v tú istú noc odišli.

  Verzia na tlač  Pošli priateľovi  Pohodlné čítanie v novom okne

  Nastaviť výpis veršov spolu s možnosťou generovania citácií
  Zobrazené/Nezobraziť

  Poradie kníh vo výbere
    Podľa abecedy

  Dnes je 28.4.2020
  Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka; sv. Ľudovíta Márie Grignion de Montfort, kňaza,
  Meniny:
  Cir. kal.:

  Ročný plán čítania celej Biblie
  Čítanie na dnes
  (39. deň):
  Ex 3,1-4,31; Mt 26,1-30; Ž 19,1-6

  Liturgické čítania na dnes:
  1: Sk 7, 51 – 8, 1
  Ž: Ž 31, 3-4. 6-8. 17. 21
  E: Jn 6, 30-35

  Liturgické čítania na zajtra:
  1: Sk 5, 27-33
  Ž: Ž 34, 2. 9. 17-20
  E: Jn 3, 31-36


  Liturgické čítania na najbližšiu nedeľu:
  1: Sk 2, 14. 22-28
  Ž: Ž 16, 1-2. 5. 7-11
  2: 1 Pt 1, 17-21
  E: Lk 24, 13-35
  Pre Vás !!!

  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky vyhľadávať v texte Sv. Písma?
  Chceli by ste umožniť návštevníkom svojej stránky nájsť verš podľa súradníc?

  Stiahnite si zdrojový kód

  *Toto všetko budú môcť využívať navstevníci priamo z Vašej stránky