Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: jn 19, 16-19


16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.

17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota.

18 Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku.

19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: "Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."