Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Tob 8, 5 - 10


5 Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami: "Zvelebený buď, Bože našich otcov, a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov! Nech ti dobrorečia nebesia i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!

6 Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho. Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal: "Nie je dobre človeku samému; urobme mu pomoc, ktorá mu búde podobná."

7 Teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti, ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby."

8 Nato obaja povedali: "Amen, Amen!"

9 A potom celú noc spali. Ale Raguel vstal, vzal so sebou sluhov a šli vykopať hrob.

10 Lebo si povedal: "Ak by zomrel, aby sme neboli všetkým na posmech a na potupu."