Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Sk 8,14-17


14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána.

15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého,

16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša.

17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.