Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Rim 12,9-13


9 Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti,

11 v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

12 V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní.