Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 7, 7 -12


7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

8 Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

9 Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb?

10 Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada?

11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.

12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.