Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 6,7-15


7 Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

8 Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili.

9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa tvoje meno,

10 príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa, ako v nebi tak i na zemi.

11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes

12 A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

14 Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.

15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.