Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 4,1-11


1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.

2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.

3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."

4 On odvetil: "Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."

5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu

6 a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň."

7 Ježiš mu povedal: "Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha."

8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu

9 a vravel mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať."

10 Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť."

11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.