Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 3,1-3.11.13-17


1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti:

2 "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."

3 To ňom povedal prorok Izaiáš: "Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!"

11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť.

14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: "Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?"

15 Ježiš mu však povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.

16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.

17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."