Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 24,10-14


10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.

11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.

13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.