Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 22, 17- 22


17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?"

18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci!

19 Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár.

20 Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?"

21 Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu."

22 Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli.