Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mt 12,9-14


9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.

10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: "Slobodno v sobotu uzdraviť?" Chceli ho totiž obžalovať.

11 On im povedal: "Nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?"

12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť."

13 Potom povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá.

14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.