Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 7, 14- 23


14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte ma všetci a pochopte!

15 Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka."

16 Kto má uši na počúvanie, nech počúva.)

17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.

18 On im povedal: "Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka,

19 veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?" Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.

20 A pokračoval: "Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka.

21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,

22 cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť.

23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka."