Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 4, 26-34


26 Ďalej hovoril: "S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme;

27 či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie.

28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase.

29 A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva."

30 A pokračoval: "K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme?

31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,

32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky."

33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať.

34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil.