Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 3, 1- 6


1 Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou.

2 A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať.

3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!"

4 A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali.

5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela.

6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.