Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 2,1-12


1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome,

2 a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.

4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.

5 Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Synu, odpúšťajú sa ti hriechy."

6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali:

7 "Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"

8 Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: "Prečo si to myslíte vo svojich srdciach?

9 Čo je ľahšie - povedať ochrnutému: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"?

10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému:

11 "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov."

12 A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: "Také niečo sme ešte nikdy nevideli."