Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 16,15-16


15 A povedal im: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.