Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 15,16-23


16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu.

17 Odeli ho do purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju

18 a začali ho pozdravovať: "Buď pozdravený, židovský kráľ!"

19 Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu.

20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.

22 Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka.

23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.