Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 15, 6- 15


6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali.

7 S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš.

8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval.

9 Pilát im povedal: "Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?"

10 Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti.

11 Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša.

12 Pilát sa ich znova opýtal: "Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?"

13 Oni opäť skríkli: "Ukrižuj ho!"

14 Pilát im vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi kričali: "Ukrižuj ho!"

15 A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.