Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 15, 42 - 47


42 Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou,

43 prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.

44 Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy.

45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi.

46 On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň.

47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili.