Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 14, 34- 37


34 Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte!"

35 Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina.

36 Hovoril: "Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem ale čo ty."

37 Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť?