Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Mk 13,26-30


26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.

27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.

28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto.

29 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi.

30 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.