Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 24,35-48


35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

36 Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám."

37 Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha.

38 On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky?

39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám."

40 Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy.

41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: "Máte tu niečo na jedenie?"

42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby.

43 I vzal si a jedol pred nimi.

44 Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."

45 Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu,

46 a povedal im: "Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych

47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.

48 Vy ste toho svedkami.