Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 21, 25-36


25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.

26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.

27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

28 Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie."

29 A povedal im podobenstvo: "Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy!

30 Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.

31 Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.

32 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.

35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.

36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."