Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 6,12-16


12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi:

14 Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána Filipa, Bartolomeja,

15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec,

16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.