Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 22,7-20


7 Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.

8 Poslal Petra a Jána so slovami: "Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!"

9 Oni sa ho opýtali: "Kde ju máme pripraviť?"

10 Povedal im: "Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,

11 a majiteľovi domu povedzte: "Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?"

12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte."

13 Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

14 Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.

15 Tu im povedal: "Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.

16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve."

17 Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: "Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.

18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo."

19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: "Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku."

20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.