Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 2, 41 - 51


41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

42 Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

43 A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

44 Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

45 No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

46 Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

47 Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

48 Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!"

49 On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?"

50 Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.