Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 2, 25 -35


25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.

26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon,

28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

29 "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova,

30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:

32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu."

33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,

35 - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."