Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 2, 16-21


16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.

17 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

18 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.

19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

21 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.