Vyhľadávanie

Search

Potrebujete pomôcť s vyhľadávaním? Pozrite si pomocník.

Hľadaný výraz: Lk 2,4-5.10-12.25-30


4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,

5 aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

10 ale anjel im povedal: "Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.

12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."

25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.

26 Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon,

28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

29 "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova,

30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu,